Закон україни 1602

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Статтю 4 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Розділ II. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА Глава 2
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ І АДМІНІСТРАТИВНА
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

II. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Глава 5
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ
ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Статтю 42-3 виключено на підставі Закону № 1602-VII від 22.07.2014

Статтю 43 виключено на підставі Закону N 352-XIV від 23.12.98

Глава 6
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ВЛАСНІСТЬ

Статтю 51-1 виключено на підставі Закону № 2677-VI від 04.11.2010

Глава 7
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ
ОХОРОНИ ПРИРОДИ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ,
ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Статтю 79-1 виключено на підставі Закону № 4220-VI від 22.12.2011

Статтю 84 виключено на підставі Закону N від 06.03.96

Статтю 86 виключено на підставі Закону N від 06.03.96

Глава 8
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ПРОМИСЛОВОСТІ,
БУДІВНИЦТВІ ТА У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Статтю 97 виключено на підставі Закону № 4220-VI від 22.12.2011

Статтю 97-1 виключено на підставі Закону № 2342-III від 05.04.2001

Статтю 100 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Глава 9
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ.
ПОРУШЕННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИХ ПРАВИЛ

Глава 10
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ НА ТРАНСПОРТІ,
В ГАЛУЗІ ШЛЯХОВОГО ГОСПОДАРСТВА І ЗВ’ЯЗКУ

Статтю 131 виключено на підставі Закону N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 132 виключено на підставі Закону N 586-VI від 24.09.2008

Статтю 143 виключено на підставі Указу ПВР N від 19.05.89

Глава 11
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ
ЖИТЛОВИХ ПРАВ ГРОМАДЯН, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ

Глава 12
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ТОРГІВЛІ,
ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ, СФЕРІ ПОСЛУГ, В ГАЛУЗІ
ФІНАНСІВ І ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Статтю 157 виключено на підставі Закону N 2635-IV від 02.06.2005

Статтю 158 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Статтю 165 виключено на підставі Закону N від 28.01.94

Статтю 166 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Глава 13
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ,
ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ

Статтю 168 виключено на підставі Закону № 4025-VI від 15.11.2011

Статтю 169 виключено на підставі Закону № 124-VIII від 15.01.2015

Статтю 170-1 виключено на підставі Закону № 124-VIII від 15.01.2015

Глава 13-А
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З КОРУПЦІЄЮ

Статтю 172-2 виключено на підставі Закону № 221-VII від 18.04.2013

Статтю 172-3 виключено на підставі Закону № 221-VII від 18.04.2013

Глава 13-Б
ВІЙСЬКОВІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 14
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ГРОМАДСЬКИЙ ПОРЯДОК І ГРОМАДСЬКУ БЕЗПЕКУ

Глава 15
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА
ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

Статтю 188-21 виключено на підставі Закону № 1540-VIII від 22.09.2016

Статтю 196 виключено на підставі Закону № 1742-VIII від 15.11.2016

Статтю 199 виключено на підставі Закону № 888-VIII від 10.12.2015

Статтю 208 виключено на підставі Закону N 2415-III від 17.05.2001

Статтю 209 виключено на підставі Закону N 2415-III від 17.05.2001

Статтю 212 виключено на підставі Закону N від 15.06.92

Глава 15-А
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ,
ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ЗДІЙСНЕННЯ НАРОДНОГО ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ ТА
ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Розділ III. ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 16
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 17
ПІДВІДОМЧІСТЬ СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Статтю 220 виключено на підставі Закону N від 15.11.94

Статтю 226 виключено на підставі Закону N 2686-III від 13.09.2001

Статтю 227 виключено на підставі Закону N 2686-III від 13.09.2001

Статтю 230 виключено на підставі Закону N 8/95-ВР від 19.01.95

Статтю 231-1 виключено на підставі Закону N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012

Статтю 232 виключено на підставі Закону N від 19.01.95

Статтю 233 виключено на підставі Закону N 2342-III від 05.04.2001

Статтю 234 виключено на підставі Закону N 2415-III від 17.05.2001

Статтю 237 виключено на підставі Закону N 352-XIV від 23.12.98

Статтю 238-1 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012

Статтю 238-3 виключено на підставі Закону N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012

Статтю 244-11 виключено на підставі Закону N 77-VIII ( 77-19 ) від 28.12.2014

Статтю 244-14 виключено на підставі Закону N 3830-VI ( 3830-17 ) від 06.10.2011 — зміна вводиться в дію з дня набрання чинності Указом Президента України про утворення відповідного центрального органу виконавчої влади з державного енергетичного нагляду в системі центральних органів виконавчої влади

Статтю 244-15 виключено на підставі Закону N 1540-VIII ( 1540-19 ) від 22.09.2016

Розділ IV. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ
ПРАВОПОРУШЕННЯ
Глава 18
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 19
ПРОТОКОЛ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 20
ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Статтю 265-3 виключено на підставі Закону N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015

Глава 21
ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ПРОВАДЖЕННІ В СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 22
РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 23
ПОСТАНОВА ПО СПРАВІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Статтю 286 виключено на підставі Закону N 586-VI від 24.09.2008

Глава 24
ОСКАРЖЕННЯ ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 24-1. ПЕРЕГЛЯД ПОСТАНОВИ ПО СПРАВІ ПРО
АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ У РАЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОЮ СУДОВОЮ УСТАНОВОЮ,
ЮРИСДИКЦІЯ ЯКОЇ ВИЗНАНА УКРАЇНОЮ,
ПОРУШЕННЯ УКРАЇНОЮ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПРИ ВИРІШЕННІ СПРАВИ СУДОМ

Розділ V. ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ
СТЯГНЕНЬ
Глава 25
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 26
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ВИНЕСЕННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Глава 27
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО НАКЛАДЕННЯ ШТРАФУ

Глава 28
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ОПЛАТНЕ
ВИЛУЧЕННЯ ПРЕДМЕТА

Глава 29
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО КОНФІСКАЦІЮ
ПРЕДМЕТА, ГРОШЕЙ

Глава 30
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРАВА

Статтю 320 виключено на підставі Закону N 586-VI від 24.09.2008

Глава 30-А
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ РОБІТ

Глава 31
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
ВИПРАВНИХ РОБІТ

Глава 31-А
ПРОВАДЖЕННЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ СУСПІЛЬНО КОРИСНИХ РОБІТ

Глава 32
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОГО АРЕШТУ ТА АРЕШТУ З УТРИМАННЯМ НА ГАУПТВАХТІ

Глава 33
ПРОВАДЖЕННЯ ПО ВИКОНАННЮ ПОСТАНОВИ В ЧАСТИНІ
ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ

kodeksy.com.ua